Nl-Fr

2024 - 1st Year Exam

Examen 1st jaar oftalmologie

Datum: 8/4/2024
Modaliteiten van het 1e jaar oogheelkunde examen

Leerstof: American Academy, boeken: optica, refractie, anatomie, fysiologie, farmacologie; geen gedetailleerde embryologie..

Aanvang 14u, tot 16u. 
Vijftig multiple choice vragen. 
Geen penalisatie. 
Scoresysteem : pass/fail, (pass vanaf 30/50)

De stagemeester of zijn vervanger verbetert onmiddellijk en de kandidaten mogen buiten wachten op de resultaten. Kandidaten krijgen te horen of ze al of niet geslaagd zijn. De punten kunnen nadien eventueel bekomen worden bij uw coördinerend stagemeester.

Rekenmachines, gsm's en andere toestellen op tafel of op het lichaam zijn NIET toegelaten tijdens het examen. De examenzaal verlaten, is examen afgeven. Indien er zich toch fraude zou voordoen, wordt de kandidaat gevraagd om meteen de zaal te verlaten en te vertrekken. Fraude staat gelijk aan niet slagen. Indien de kandidaat niet geslaagd is, dient hij het jaar erop te herkansen. 

top ^