Nl-Fr

Belgisch Oftalmologisch Gezelschap, nederlandstalige afdeling, vzw - Raad van Bestuur 2023-2027

Voorzitter
Feron Eric
2021 - 2025

Secretaris-generaal

Penningmeester
Daniel Yves M.J
2021 - 2025

Leroy Bart
2023 - 2027

Goes Frank jr
2023 - 2027

Luc Van Os
2023 - 2027

2023 - 2027

2021 - 2025

2021 - 2025


Van Keer Karel
2021 - 2025top ^