Nl-Fr

Academia Ophthalmologica Belgica- Raad van Bestuur / Conseil d'Administration

Updated  24/11/2021

Emmanuel Van Acker (President 2022-2023)
Carina Koppen  (Secretary General 2022-2025)
Guy Sallet (Treasurer 2022-2025)
Joachim Van Calster (Past-President 2021-2022)

Belgian Glaucoma Society

Stefan Kiekens (2019-2022)

Belgisch Oftalmologisch Gezelschap

Eric Feron (2021-2024)

Belgian Retina Society

Werner Dirven (2021-2024)

Belgian Societies of Cataract and Refractive Surgery

Johan Blanckaert (2019-2022)

Belgian Strabismological Society

Sabine Prinsen (2019-2022)

Société Belge d'Ophtalmologie

Antonella Boschi (2021-2024)

Organisatie van Belgische Assistenten in Oogheelkunde

Matthias Claeys (2021-2022)

Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen

Stefaan Reynders (2021-2025)

Oogartsen Syndicaat

Marnix Claeys  (2021-2025)

Belgian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

Sofie Caen (2021-2024)

Pediatric Ophthalmology & Low-Vision - Neuro-ophthalmology Club

Ingele Casteels (2022-2025)

Belgische Vereniging ter Voorkoming van Blindheid

Marie-José Tassignon (2019-2022)

OBSERVER

OB & AMICO : Paulina Bartoszek

top ^