Nl-Fr

Fellowship cataract & refractive surgery

 Beste collega of ASO oogziekten,
HIerbij openen wij opnieuw een vacature voor het fellowship voorsegment- en refractieve chirurgie 2023-2024.
Het betreft een fulltime fellowship van 12 maanden, zowel in ziekenhuisverband als extramuraal.
Kandidaten zullen de mogelijkheid krijgen om actief deel te nemen aan raadplegingen refractieve- en algemene oogheelkunde, en onder supervisie zelfstandig chirurgie uit te voeren.
Cataractchirurgie met unifocale en multifocale lenzen, ICL, femtolasik, Smile, en Laser blended vision behoren tot de wekelijkse routine.
Tevens kan u een basis in de ooglidchirurgie bijgebracht worden.
Het doel van het fellowship moet erin bestaan om op het einde een hoge graad van autonomie in deze subspecialisatie te verkrijgen.
Naast het klinisch werk, wordt er eveneens gevraagd om minstens 1 wetenschappelijke publicatie met presentatie op een oogheelkundig congres uit te voeren.
Een aangenaam karakter en een professionele houding ten opzichte van collega's en medewerkers wordt beschouwd als een evidentie.
Graag sollicitatie inzenden via mail en voor 30/11/2022.
 
Tel.0497170360
E-mailfrankjr@goes.be
 
Return to small adds overview
top ^