Nl-Fr

Fellowship voorsegment- en refractieve chirurgie

 Beste collega of ASO oogziekten,
Vanaf het najaar 2020 start het Goes OogCentrum met een fellowship voorsegment- en refractieve chirurgie.
Het betreft een part-time fellowship van 6 maanden, zowel in ziekenhuisverband als extramuraal.
Kandidaten zullen de mogelijkheid krijgen om actief deel te nemen aan raadplegingen refractieve- en algemene oogheelkunde, en onder supervisie zelfstandig chirurgie uit te voeren.
Het doel van het fellowship moet erin bestaan om op het einde een hoge graad van autonomie in deze subspecialisatie te verkrijgen.
Naast het klinisch werk, wordt er eveneens gevraagd om minstens 1 wetenschappelijke publicatie met presentatie op een oogheelkundig congres uit te voeren.
Een aangenaam karakter en een professionele houding ten opzichte van collega's en medewerkers wordt beschouwd als een evidentie.
 
Tel.0497170360
E-mailfrankjr@goes.be
 
Return to small adds overview
top ^