Nl-Fr

BOG Algemene Vergadering

BOG Algemene Vergadering
BOG General Assembly
Friday 13 March 2020, 12:30 - 13:00, Studio 311/312
Moderator
Marc HUYGENS


BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP, Nederlandstalige Afdeling vzw
ondernemingsnummer BOG : 0417.002.703

Algemene statutaire vergadering, 13 maart 2020, 12:30
SQUARE Brussels Meeting Center 

Dagorde

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2019

2. Administratief verslag van de Voorzitter en Secretaris-Generaal

3. Financieel verslag:
Verslag van de penningmeester, Bernard Heintz
Goedkeuring van de rekeningen afgesloten op 31/12/2019
Kwijting aan de bestuurders
Budget voor 2020

4. Varia
top ^