Nl-Fr

Examens 2020

BELANGRIJK BERICHT

Examen gaat door in dezelfde vorm, op zelfde tijdstip, met dezelfde condities, maar niet in Brussel, wel bij de eigen coördinerende stagemeester.

1° jaar: examen georganiseerd door Nederlandstalige en Franstalige erkenningscommissie

  • Het examen zal doorgaan op vrijdag 3 april 2020  in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid (Brussel-Zuidstation) zaal Permeke A+B (Nl) en Magritte A+B (Fr)
  • Leerstof: American Academy, boeken: optica, refractie, anatomie, fysiologie, farmacologie; geen gedetailleerde embryologie.
  • Aanvang 14u, tot 16u. Vijftig multiple choice vragen. Geen penalisatie. Scoresysteem : pass/fail, (pass vanaf  30/50)
  • De EC verbetert onmiddellijk en de kandidaten mogen buiten wachten op de resultaten. Kandidaten krijgen te horen of ze er al dan geslaagd zijn. De punten kunnen nadien eventueel bekomen worden bij uw coördinerend stagemeester.
  • Rekenmachines, gsm's en andere toestellen op tafel of op het lichaam zijn NIET toegelaten tijdens het examen. De examenzaal verlaten, is examen afgeven. Indien er zich toch fraude zou voordoen, wordt de kandidaat gevraagd om meteen de zaal te verlaten en te vertrekken. Fraude staat gelijk aan niet slagen. Indien de kandidaat niet geslaagd is, dient hij het jaar erop te herkansen.

4° jaar: EBO of ICO examentop ^