Nl-Fr

Erkenningscommissie

Erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van oftalmologie

SAMENSTELLING (sinds 2/9/2017)

Voorzitter
     Prof. Veva De Groot
   
Vice-Voorzitter
     Dr. Marnix Claeys

Secretaris
   Mevr. Marjan Mannaert

Leden
     Prof. Ingele Casteesl
     Dr. Katelijne De Lepeleire
     Dr. François Haustrate
     Dr. Guy Sallet
     Prof. Marcel ten Tusscher


top ^