Nl-Fr

OBAO Bestuur - Organisatie van Belgische Assistenten in Oogheelkunde

       OBAO
Organisatie van Belgische Assistenten in Oogheelkunde

Board
President

Vice President

Secretary

Anne Marie Pinxten

Treasurer

Helene Descamps

Board membersNathalie Bral
Francois-Xavier Crahay
Eva Diltoer
Hedwig Sillen
Maxime Smets
Jannie Van Nieuwenhuyzen

Maatschappelijke zetel
OBAO
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven


updated: 24/4/2016

top ^