Nl-Fr

2019 Verkiezingen BOG Raad van Bestuur

BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP, Nederlandstalige Afdeling vzw
ondernemingsnummer BOG : 0417.002.703


Verkiezingen raad van bestuur 29 maart 2019
U kunt uw stem uitbrengen tot 11:00 of door volmacht.

De 6 kandidaten zijn:
  • Frank jr GOES
  • Bernard HEINTZ
  • Bart LEROY
  • Jan VAN LOOVEREN
  • Luc VAN OS
  • Koen WILLEKENS

VOLMACHT

Het volmacht formulier kunt u hier afdrukken.
Een BOG lid kan meerdere volmachten van andere leden meebrengen.
top ^