Nl-Fr

2019 Agenda Algemene Vergadering BOG

BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP, Nederlandstalige Afdeling vzw
ondernemingsnummer BOG : 0417.002.703

Algemene statutaire vergadering, 29 maart 2019, 12:00
SQUARE Brussels Meeting Center

Dagorde

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2018

2. Resultaten van de verkiezingen 
 Nieuwe leden Raad van Bestuur BOG vzw
 Samenstelling van de Raad van Bestuur BOG vzw 2019 - 2021

3. Administratief verslag van de Voorzitter en Secretaris-Generaal

4. Financieel verslag:
Verslag van de penningmeester, Bernard Heintz
Goedkeuring van de rekeningen afgesloten op 31/12/2018
Budget voor 2019
Kwijting aan de bestuurders

5. Varia

Indien u niet aanwezig kunt zijn voor de verkiezingen noch voor de vergadering, hierbij een Volmacht formulier.

top ^