Nl-Fr

2018 Membership

Belgian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, vzw-asbl
BE 0893 195 893
Zetel-Siège : Nijverheidsstraat 24 Rue de l'Industrie, 1040 Brussels 

We nodigen u uit om lid te worden van de Belgian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery vzw.
De vereniging organiseert jaarlijks 3 bijeenkomsten (bespreking van klinische gevallen). Deze zijn gratis voor de leden (met broodjesmaaltijd en drank).

Tijdens OB 2018 organiseert de BSOPRS een symposium, een wetlab basic oculoplastic techniques op diermodellen.

Het lidgeld bedraagt 40 EUR.
Betalingswijze:
Ga naar mijn betalingen via de website ophthalmologia.be
Voor assistenten in opleiding tot oogarts is het lidgeld BSOPRS gratis, graag uw lidmaatschap aanvragen met een mail naar marlene.verlaeckt@ophthalmologia.be

----------------------

Nous vous invitons à devenir membre de la  Belgian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery asbl.
La société organise trois réunions par an, au cours desquelles des cas cliniques sont présentés et discutés librement par chacun. Ces réunions, qui comprennent un repas léger de sandwiches et boissons, sont  gratuites pour les membres.

Au cours d'OB 2018, la BSOPRS présentera un symposium, ainsi qu'un wetlab de techniques de chirurgie oculoplastique sur modèle animal.

La cotisation s'élève à 40 EUR.
Mode de paiement:
Allez vers mes paiements sur le site web ophthalmologia.be
Les assistants en formation en ophtalmologie pourront être membres de la BSOPRS sur simple demande sans devoir payer de cotisation, prière d'envoyer un mail à marlene.verlaeckt@ophthalmologia.be

top ^