Nl-Fr

Examens

1° jaar: examen georganiseerd door Nederlandstalige en Franstalige erkenningscommissie

  • Examen Oftalmologie NL en FR, zal doorgaan op dinsdag 20 maart 2018 13 u  in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid (Zuidstation),  zaal Permeke (Nl) en Magritte (Fr).
  • Leerstof: American Academy boeken: optica, refractie, anatomie, fysiologie, farmacologie; geen gedetailleerde embryologie. De EC verbetert onmiddellijk nadien en de kandidaten mogen wachten op de resultaten. Kandidaten krijgen te horen of ze al of  niet geslaagd zijn, geen mededeling van punten. Die kunnen nadien bekomen worden bij de coördinerende stagemeester.
  • Scoresysteem : pass/fail  (30/50), geen penalisatie.
  • 50 vragen : 25 vragen over optica en refractie en  25 vragen over fysiologie, anatomie en farmacologie.
  • Indien de kandidaat niet geslaagd is, dient hij het jaar erop te herkansen.
  • Rekenmachines, gsm's en andere toestellen op de tafel of op het lichaam zijn NIET toegelaten tijdens het examen. De examenzaal verlaten, is examen afgeven. Indien er zich toch fraude zou voordoen, wordt de kandidaat gevraagd om meteen de zaal te verlaten. Fraude staat gelijk aan niet slagen.

4° jaar: EBO of ICO examentop ^