Nl-Fr

2018 BRS membership

Geachte Collega,

Vooreerst willen wij u onze allerbeste wensen overmaken voor 2018.

We willen u graag uitnodigen lid te worden of uw lidmaatschap te verlengen  van de Belgian Retina Society . Deze vzw  overkoepelt de verenigingen FAB, BIO en REBEL.

De vzw heeft tot doel om de wetenschappelijke bijeenkomsten voor FAB, BIO en REBEL te organiseren, en om representatief te zijn voor de Belgische retina- en uveitisspecialisten, zowel medisch als chirurgisch.

Indien u in deze disciplines actief bent, willen we u daarom graag  aanmoedigen lid te worden of te blijven van de BRS. Op deze manier kunnen we u op de hoogte houden van onze activiteiten, en kunnen we u vertegenwoordigen binnen de Belgische oftalmologie.

Uw lidmaatschap geeft u tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen voor de raad van bestuur, en/of te kandideren voor een plaats binnen deze raad van bestuur.  Deze verkiezingen zullen in maart  2018  georganiseerd worden.  Mogen wij u daarom verzoeken zo snel mogelijk uw lidgeld te willen overmaken.

Het lidgeld voor 2018 bedraagt 40 EUR, dit kan voldaan worden via  Ophthalmologia.
Assistenten in opleiding en oogartsen-emeriti kunnen aanvragen lid te worden, maar zijn vrijgesteld van  betaling van lidgeld (niet-betalende leden hebben geen stemrecht).

Met vriendelijke groeten

Het BRS-bestuur

Werner Dirven, voorzitter
Laurence Postelmans, vice-voorzitter
Alexandra Kozyreff, secretaris
Joachim Van Calster, penningmeester

top ^