Nl-Fr

OB 2008 > bericht vanwege BSONT

Belgian Society for Ophthalmic Nurses & Technicians


De BSONT is een onafhankelijk vzw. Die in de zomer van 2003 werd opgericht met als maatschappelijke zetel : Herentalsebaan 411, 2100 Deurne

De naam

  • Belgian : De BSONT is een Belgische vereniging, we richten ons tot de vlaamstaligen, franstaligen als de duitstaligen.
  • Society : De BSONT is een onafhankelijk vzw. Die in de zomer van 2003 werd opgericht met als maatschappelijke zetel : Herentalsebaan 411, 2100 Deurne.
    Email :  bsont@telenet.be
  • Ophthalmic : De BSONT richt zich tot alles wat met oftalmologie betrekking heeft.
  • Nurses & Technicians : We richten ons zeker niet alleen tot de verpleegkundigen maar tot alle medewerkers : optometristen, secretariaat, orthoptisten die werken voor een oogarts of op een oftalmologische dienst.

De oprichting.

top ^